Z życia koła

Nasza historia

W drugiej połowie XX wieku wraz z nasileniem się niekorzystnych zmian w przyrodzie w wyniku działalności człowieka, wzrosło zainteresowanie ochroną środowiska i zachowaniem naturalnych ekosystemów oraz świata dzikich zwierząt.

Łowiectwo przez zabiegi hodowlane może i powinno stwarzać optymalne warunki zwierzętom łownym, a chroniąc gatunki rzadkie i zagrożone, przyczyniać się do utrzymania biologicznej równowagi w naturze, a w konsekwencji do ochrony środowiska. W 1952 roku zostaje wprowadzona w życie nowa Ustawa Łowiecka i Prawo Łowieckie jako wzór nowoczesnego demokratycznego ustawodawstwa, gwarantującego zachowanie harmonijnej równowagi między gospodarką łowiecką, a ochroną przyrody.

Wspomniana ustawa wprowadziła podział kraju na obwody łowieckie znosząc dotychczasowy system dzierżawy terenów łowieckich. Umożliwiła też łatwiejsze uzyskiwanie pozwoleń na broń myśliwską. W wyniku kilkumiesięcznych intensywnych zabiegów grupy inicjatywnej, 6 stycznia 1962 r. dziesięć osób podpisało statut założycielski naszego koła. Nazwę „Podgorzałka" koło przyjęło za sugestią kol. Kazimierza Rąjcherta - pełniącego w tym czasie funkcję Przewodniczącego Zarządu Wojewódzkiego PZŁ w Rzeszowie.

Czytaj więcej

JESTEŚMY ZAWSZE BLISKO PRZYRODY Koło Łowieckie Podgorzałka