Refleksje jubileuszowe - 40-lecie koła.

Obchody rocznicowe mają to do siebie, że powodują u każdego z nas rozmyślanie nad tym co wspólnie zrobiliśmy. Tak jest w przypadku naszego Koła Łowieckiego „Podgorzałka" w Rzeszowie, które istnieje czterdzieści lat.
Te moje krótkie rozważania przypomną nam wszystkim niektóre osoby i fakty które wiążą się ściśle z Kołem i dniem dzisiejszym.
W latach 1958-1961 zaistniały sprzyjające warunki dla rozwoju myślistwa. Nowa Ustawa o łowiectwie oraz zmiana przepisów o dostępie do broni myśliwskiej stworzyła możliwości dla nowych kandydatów na myśliwych.
Znaczące też było przeprowadzenie nowego podziału na obwody łowieckie województwa i to sprzyjało do powołania nowego koła łowickiego. W tym czasie władze państwowe i wojewódzkie Polskiego Związku Łowieckiego w Rzeszowie przy aktywnym udziale prezesa Kazimierza Rajcherta czyniły wiele, by powstały nowe koła łowieckie.
W takich okolicznościach zrodziła się inicjatywa ze strony grupy myśliwych by zorganizować nowe koło łowieckie. Pierwszymi inicjatorami byli myśliwi.
Do tej grupy na początku należeli:

 • Stanisław Wołoszyn myśliwy i członek Zarządu Wojewódzkiego Polskiego Związku Łowieckiego w Rzeszowie, a w następnych latach prezes Rady Wojewódzkiej PZŁ,
 • Józef Kobyra doświadczony myśliwy, oficer WP, członek Wojewódzkiej Rady Łowieckiej PZŁ,
 • Mieczysław Koryl myśliwy od 1955 roku, radny WRN przez wiele kadencji,
 • Czesław Mytych leśnik i myśliwy z wieloletnim stażem, członek władz wojewódzkich PZŁ,
 • Artur Rogowski wieloletni myśliwy, mistrz kraju w strzelectwie myśliwskim,
 • Tadeusz Buczyński myśliwy, w latach późniejszych przez wiele lat był członkiem Rady Wojewódzkiej PZŁ oraz v-ce prezesem i przewodniczącym komisji hodowlanej,

Kolejnymi kolegami którzy aktywnie włączyli się w organizację Koła Łowieckiego „Podgorzałka" byli:

 • Jan Sabik kierownik Wydziału Rolnictwa,
 • Kazimierz Bereś który przez wiele kadencji był sekretarzem zarządu koła,
 • Stanisław Boguń miłośnik przyrody, zaangażowany myśliwy w sprawy łowiectwa,
 • Zdzisław Czaja v-ce przewodniczący Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej odpowiedzialny za rozwój rolnictwa i łowiectwa w województwie rzeszowskim.


Duży wkład i zaangażowanie wykazał w organizację koła również kolega lek. med. Władysław Wróblewski wytrawny myśliwy, selekcjoner a następnie v-ce przewodniczący koła, były kierownik Spółdzielni Zdrowia i dyrektor Uzdrowiska w Horyńcu. Na wyróżnienie zasługują również koledzy z Lubaczowa a szczególnie kolega Bolesław Gimlewicz
v-ce przewodniczący Prezydium Powiatowej Rady Narodowej.
Działalność kolegów inicjatorów na rzecz zorganizowania koła stała się faktem. Koło powstało 6 stycznia 1962 roku. Był to moment dużej radości, a można powiedzieć „święto" dla nas. Dało to możliwość wydzierżawienia obwodu łowieckiego i rozpoczęcia działalności łowieckiej w oparciu o obowiązujące prawo.
Rejestracja koła w Zarządzie Wojewódzkim Polskiego Związku łowieckiego oraz w administracji państwowej miała miejsce w dniu 9 marca 1962 roku (PMRN w Rzeszowie Wydz. Rolnictwa i Leśnictwa).
Koło wydzierżawiło obwód łowiecki Nr 66 w Horyńcu. Pierwsze poczynania w zagospodarowaniu skierowano na hodowlę, ochronę, dokarmianie zwierzyny. Na początku było dziesięciu myśliwych. Ten fakt odnotowują dokumenty. W późniejszym czasie Zarząd Koła przyjął dalszych kolegów do koła jak: Roman Gurowski nadleśniczy, Franciszek Tomusiak komendant Posterunku Milicji Obywatelskiej, Michał Lamper, Jan Bystrek, Stanisław Dydek,
Jan Tomaczyszyn.
W 1965 roku Zarząd Koła „Podgorzałka" w Rzeszowie rozwiązał umowę o dzierżawę obwodu Nr 66 w Horyńcu i tym samym część kolegów myśliwych z Lubaczowa i Horyńca zrezygnowała z czlonkowstwa w kole. Powodem rezygnacji z obwodu w Horyńcu były bardzo trudne warunki komunikacyjne. W roku 1965 i 1966 Zarząd Koła wydzierżawił nowe dwa obwody to jest Nr 138 Niedźwiada i Nr 146 koło Dębicy. Od nowa przystąpiono do zagospodarowania wydzierżawionych obwodów i wprowadzenia gospodarki w oparciu o roczne plany łowieckie. Był to bardzo trudny okres z powodu niskiego stanu zajęcy i ptactwa. Podjęto decyzję o zasilenie łowiska przez zakup zajęcy i ptactwa.
W tym czasie do koła zostali przyjęci nowi członkowie między innymi: Stanisław Rodzoń selekcjoner, mistrz strzelectwa myśliwskiego w skali wojewódzkiej, Członek komisji strzeleckiej w Zarządzie Wojewódzkim PZŁ
w Rzeszowie. Czesław Kulis myśliwy z dużym stażem, pracownik Milicji Obywatelskiej,
Zbigniew Ziobrowski selekcjoner, mistrz strzelectwa myśliwskiego w skali kraju i województwa rzeszowskiego,
v-ce przewodniczący Zarządu Koła, Alfred Fryz strażnik, Marceli Ziobrowski wieloletni myśliwy dbający o przestrzeganie zasad etyki łowieckiej, właściciel młyna w Ropczycach. Po upływie roku doszło do ponownej zmiany obwodów z inicjatywy Zarządu Wojewódzkiego PZL i kolegów z Zakładu Opon w Dębicy, którzy wyrazili chęć przejęcia obwodu Nr 146 Lubzina. Walne Zebranie Koła „Podgorzałka" wyraziło zgodę na przekazanie obwodu dla nowo powstającego koła. Decyzją Zarządu Wojewódzkiego PZŁ i Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej
w Rzeszowie zostało rozwiązane Koło Łowieckie „Orzeł" w Sędziszowie w 1971 roku. Zaistniała możliwość wydzierżawienia nowych obwodów przez nasze koło. Były to obwody łowieckie Nr 133 a, 133b, i 135. Nowo pozyskane obwody łowieckie pozwoliły na stabilizację, która trwa do dnia dzisiejszego.

W tym też czasie zostali przyjęci z rozwiązanego Koła Łowieckiego „Orzeł" nowi członkowie do Koła łowieckiego „Podgorzałka" w Rzeszowie.
Byli to następujący członkowie:

 • Franciszek Dec selekcjoner, pełnił wiele funkcji z wyboru w kole,
 • Tadeusz Jankowski leśniczy w Czarnej Sędziszowskiej, etyczny myśliwy i dobry gospodarz w łowisku, żołnierz podziemia w czasie niemieckiej okupacji, jeden z uczestników wysłania zdemontowanej rakiety V-l do Anglii,
 • Tomasz Majka który był wieloletnim strażnikiem w kole,
 • Kazimierz Mierczyński plastyk z zawodu, w późniejszych latach przewodniczący zarządu koła,
 • Adam Stanek który przez wiele lat pełnił funkcje łowczego i wykazywał wiele troski o dobrą gospodarkę w łowisku, Emil Wilczyński oraz Stanisław Filipek wieloletni strażnik myśliwski.

Tak w dużym skrócie przebiegała historia organizacji koła i jego członków. Dziś koło liczy ponad pięćdziesięciu członków i kandydatów. Każdy myśliwy ma swój wkład na tej drodze rozwoju, którą wspólnie przebyliśmy.
Był to okres barwny, radosny i bogaty w różne formy życia myśliwskiego i koleżeńskiego.
W okresie czterdziestolecia istnienia Koła Łowieckiego „Podgorzałka" w Rzeszowie może dziś szczycić się wieloma osiągnięciami w różnych dziedzinach gospodarki łowieckiej, a między innymi w hodowli, ochronie zwierzyny i środowiska w budowie urządzeń łowieckich w postaci paśników, ambon i wysiadek oraz wybudowaniem osady myśliwskiej w łowisku Poręby Krzywskie gmina Sędziszów Małopolski.
Osada myśliwska to największy symbol nas wszystkich, jako dzieło trwałe na dalsze lata istnienia Koła Łowieckiego „Podgorzałka" w Rzeszowie. Obiekt ten służył będzie dobrze nam wszystkim myśliwym.
Na zakończenie pragnę zaapelować do młodych kolegów myśliwych aby kultywowali pamięć o kolegach starszych i tych którzy odeszli na spoczynek do „krainy wiecznych łowów". To przecież przeszłość przyczyniła się do tego co mamy dzisiaj.
Dbajmy o koleżeństwo i tradycje myśliwskie. Mam nadzieję, że obchody czterdziestolecia przyczynią się do jeszcze większej integracji i więzi między myśliwymi.

Opracował
MIECZYSŁAW KORYL
×

Zapisz się do newslettera!

Jeżeli jesteś członkiem Koła Łowieckiego będziesz otrzymywać najnowsze informacje na swoją skrzynkę e-mail.

Sprawdź naszą Politykę cookies
Możesz zrezygnować z otrymywania wiadomości w dowolnym momencie.