Komunikaty dla członków koła

Komunikaty dla członków koła

1. W dniu 3 listopada 2018r odbędzie się POLOWANIE HUBERTOWSKIE. Zbiórka na Osadzie w Krzywej o godz. 9.00. Przed polowaniem o godzinie 8.00 odbędzie się Msza Św. Polowa przed Kapliczką na Osadzie Myśliwskiej w intencji zmarłych i obecnych członków koła.

2. Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Rzeszowie zaprasza na uroczystości Hubertowskie, które odbędą się w dniu 28.10.2018 r o godzinie 12.00 w parafii pod wezwaniem Św Huberta w Miłocinie.

3. Informuję, że składka członkowska na rok 2019 zgodnie z uchwałą NRŁ nr 35/2017 pozostaje bez zmian i wynosi 320 zł. Zwiększeniu uległa jednak kwota składki ubezpieczenia o 6 zł. Zatem łączna kwota składki członkowskiej na rok 2019 wynosi 363 zł , a składki ulgowej 203 zł. Termin płatności do 31.12.2018r. Myśliwy uiszcza składkę na rzecz PZŁ za pośrednictwem Koła macierzystego (&181 Statutu PZŁ). Prosimy o przestrzeganie powyższej zasady, gdyż skarbnicy zostaną zaopatrzeni w ściśle określoną liczbę hologramów, które będą wklejane do nowych legitymacji. Składki nie będą przyjmowane od od indywidualnych myśliwych w siedzibie ZO PZŁ. Przypominam również, że z dniem 1 stycznia 2019 r tracą ważność stare legitymacje, a czas oczekiwania na nową legitymację od złożenia wniosku wynosi aktualnie 60 dni.