Wymiana legitymacji członkowskich PZŁ

Wymiana legitymacji członkowskich PZŁ

W dniu 16 grudnia 2016r. Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego działając w oparciu o § 113 pkt.6 oraz § 26 pkt.3 Statutu Zrzeszenia, na podstawie Uchwały nr 61/2016 podjął decyzję o wymianie legitymacji członkowskiej Polskiego Związku Łowieckiego. Procedury związane z wymianą legitymacji rozpoczęły się na początku 2016 roku i będą trwały do końca 2018r.

UWAGA: z dniem 1 stycznia 2019r. obecnie posiadane legitymacje tracą ważność!

Nowe legitymacje mają postać karty plastikowej z zabezpieczeniami, o wygodnym formacie i odpornej na łatwe zniszczenie.

Z uwagi no to, że proces zamawiania i przygotowania przez Państwową Wytwórnię Papierów Wartościowych trwa pewien czas prosimy już dziś składać stosowne wnioski o wymianę dokumentu.

  • Wypełniony i podpisany własnoręcznie wniosek należy złożyć w Zarządzie Okręgowym PZŁ osobiście, pocztą lub za pośrednictwem Zarządu Koła.
  • Do wniosku należy dołączyć kolorową fotografię na wprost (jak do dowodu osobistego), podpisaną na odwrocie.
  • Po otrzymaniu informacji, że nowa legitymacja jest gotowa do odbioru należy stawić się w Zarządzie Okręgowym PZŁ w Rzeszowie wraz ze starą legitymacją.
  • Przy odbiorze nowej legitymacji należy uiścić opłatę w wysokości 30 zł na pokrycie kosztów jej wytworzenia.

legitymacja2

Pobierz załącznik: