Przystrzeliwanie broni i trening strzelecki.

Przystrzeliwanie broni i trening strzelecki.

Informuję, że w dniu 13.05.2017r o godz. 8.00 na terenie Strzelnicy Myśliwskiej w Borze odbędzie przystrzeliwanie broni i trening strzelecki.
Przystrzeliwanie zostanie poprzedzone szkoleniem z zakresu bezpieczeństwa na polowaniu i zasad wykonywania polowania.
Szkolenie należy traktować jako obowiązkowe, uczestnictwo w nim jest warunkiem dopuszczenia do polowania w sezonie 2017/2018.