DODATKOWE przystrzeliwanie broni i trening strzelecki

DODATKOWE przystrzeliwanie broni i trening strzelecki

Informuję, że w dniu 09.06.2017r o godz. 15.00 na terenie Strzelnicy Myśliwskiej w Borze odbędzie się DODATKOWE przystrzeliwanie broni i trening strzelecki dla wszystkich którzy nie mogli uczestniczyć w dniu 13.05.

Przystrzeliwanie zostanie poprzedzone szkoleniem z zakresu bezpieczeństwa na polowaniu i zasad wykonywania polowania.
Szkolenie należy traktować jako obowiązkowe, uczestnictwo w nim jest warunkiem dopuszczenia do polowania w sezonie 2017/2018.