Jubileusz 60-lecia Koła Łowieckiego „PODGORZAŁKA”

Jubileusz 60-lecia Koła Łowieckiego „PODGORZAŁKA”

Zarząd Koła Łowieckiego PODGORZAŁKA

zaprasza wszystkich Członków oraz Stażystów Koła wraz z osobami towarzyszącymi, do udziału w uroczystości Jubileuszu, która odbędzie się w sobotę 19 listopada 2022 r. 

  • • godz. 14:30 – Zbiórka myśliwych i gości pod Kościołem Parafialnym w Klęczanach

  • • godz. 15:00 - Uroczysta Msza Św.

  • • godz. 16:30 - Spotkanie okolicznościowe w Restauracji SENATOR w Olchowej, połączone z Biesiadą Myśliwską i zabawą taneczną.

Warunkiem udziału w uroczystościach jubileuszu jest wpłata 120 zł od osoby (udział z osobą towarzyszącą 240 zł) do dnia 10.11.2022 r.

Wpłata na pomocniczy rachunek bankowy nr konta: 68 1930 1389 2700 0702 4234 0003 – BPS S.A. o/Rzeszów

 

Prosimy nie wpłacać opłat na rachunek bieżący.