Kalendarz polowań 2019 / 2020

Kalendarz polowań 2019 / 2020

Zobacz kalendarz polowań 2019/2020

  1. Warunkiem przystąpienia do polowania jest bieżące uregulowanie wszelkich zobowiązań w stosunku do Koła. Nie dotrzymanie w/w obowiązku będzie powodowało wykluczeniem z uczestniczenia w polowaniu.
  2. W dniu 3 listopada przed polowaniem Hubertowskim o godz. 8.00 odbędzie się msza św. Polowa przed kapliczką na osadzie myśliwskiej w intencji zmarłych Kolegów oraz Członków koła. Zachęcamy do uczestnictwa. O godz. 9.00 rozpocznie się polowanie Hubertowskie.
  3. Wszystkie polowania zaczynają się o godzinie 8.00 .
  4. Prowadzący polowanie są zobowiązania do oznakowania miejsca wykonywania polowania tablicami ostrzegawczymi oraz rozliczenie kosztów naganki zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia w porozumieniu ze Skarbnikiem. Tablice należy dostarczyć po polowaniu na teren osady. Podobnie należy postąpić z apteczką oraz kamizelkami odblaskowymi dla naganiaczy.
  5. Organizatorzy naganki proszeni są o kontakt z prowadzącymi przed każdym polowaniem.
  6. Uczestnicy polowania odpowiedzialni są za właściwe wypatroszenie zwierzyny w miejscu ustronnym, zabezpieczenie podrobów i patrochów. Prowadzący polowanie dopilnują powyższych czynności oraz zapewnią transport tusz do skupu.
  7. Dokładna ilość, płeć i klasa wiekowa zwierzyny przeznaczonej do odstrzału na danym polowaniu podawana będzie każdorazowo przez prowadzącego polowanie przed każdym polowaniem, po uzyskaniu informacji o realizacji RPŁ.
  8. Przypominamy, że regulamin polowań zobowiązuje do posiadania elementów odblaskowych na odzieży. Uczestnicy polowań powinni posiadać przy sobie niezbędne dokumenty oraz mieć przystrzelaną broń (zaświadczenie o szkoleniu z bezpieczeństwa i przystrzelania – jeśli dokonali tego indywidualnie), a także uregulowane należności finansowe na rzecz Koła.
  9. Zaproszenia gości każdorazowo należy uzgodnić z Zarządem Koła – koszty naganki za Gościa pokrywa zapraszający.