Kalendarz polowań 2019 / 2020

Kalendarz polowań zbiorowych KŁ „Podgorzałka” Rzeszów sezon 2019/2020

Lp

TERMIN

MIEJCE POLOWANIA

GATUNEK ZWIERZYNY

PROWADZĄCY

ORGANIZATOR NAGANKI

MIEJSCE ZBIÓRKI

1

3.11.2019

KRZYWA – DĄBRY

(2 grupy z ambon)

HUBERTOWSKIE - OSADA

JELEŃ, SARNA, DZIK, DRAPIEZNIKI ŁOWNE

ZDZISŁAW SIEWIERSKI

BOGUSŁAW DROZD

M. MAROŃ

JERZY ROZMUS

ANDRZEJ PŁODZIEŃ

OSADA

2

9.11.2018

OLCHOWA – BĘDZIEMYŚL

DZIK, BAŻANTY, DRAPIEZNIKI ŁOWNE

MARCIN KWAŚNIAK

  JANUSZ ŻUCZEK

KAROL WOREK

OLCHOWA – WJAZD DO LASU

3

10.11.2019

CZARNA - BORECZEK

JELEŃ, SARNA, DZIK, DRAPIEZNIKI ŁOWNE

PIOTR STANEK

JERZY ROZMUS

CZARNA K/

LEŚNICTWA TARAŁA

4

11.11.2019

KRZYWA -DĄBRY – POLOWANIE DLA GOŚCI KOŁA

JELEŃ, SARNA, DZIK, DRAPIEZNIKI ŁOWNE

Z. SIEWIERSKI

B. DROZD

MARCIN KWAŚNIAK

PIOTR STANEK

OSADA

5

16.11.2019

DĄBROWA – BŁĘDOWA ZGŁ. - BĘDZIEMYŚL

DZIK, DRAPIEZNIKI ŁOWNE

JANUSZ ŻUCZEK

BARBARA ŻUCZEK

PIOTR BOCHNAK

BĘDZIEMYŚL – PRZY WIERTNI –

GÓRNY GOŚCINIEC

6

17.11.2019

KRZYWA – DĄBRY

JELEŃ, SARNA, DZIK, DRAPIEZNIKI ŁOWNE

DROZD BOGUSŁAW

M. MAROŃ

LESZEK PAJĄK

OSADA

7

23.11.2019

NOCKOWA, BŁĘDOWA ZGŁOB.

DZIK, DRAPIEZNIKI ŁOWNE

MAREK MAKSYMOWICZ

JAN JASIŃSKI JACEK JASIŃSKI

BŁĘDOWA – STARE WYSYPISKO ŚMIECI

8

24.11.2019

CZARNA LAS - BORECZEK

JELEŃ, SARNA, DZIK, DRAPIEZNIKI ŁOWNE

ANDRZEJ PŁODZIEŃ

JERZY ROZMUS

PIOTR BATORY

CZARNA K/

LEŚNICTWA TARAŁA

9

30.11.2019

OLCHOWA – IWIERZYCE - NOCKOWA

DZIK, DRAPIEZNIKI ŁOWNE

MARCIN KWAŚNIAK

PIOTR BOCHNAK

MATEUSZ DROZD

OLCHOWA – WJAZD DO LASU

10

1.12.2019

KRZYWA – DĄBRY

JELEŃ, SARNA, DZIK, DRAPIEZNIKI ŁOWNE

ROBERT DROZD

MATEUSZ DROZD

PIOTR KOZUBAL

OSADA

11

7.12.2019

BYSTRZYCA - WIŚNIOWA

DZIK, BAŻANT, DRAPIEZNIKI ŁOWNE

ZDZISŁAW SIEWIERSKI

TADEUSZ SZELIGA

ŁUKASZ STEC

PARING PRZY LESIE

12

8.12.2019

PRZEDBÓRZ – HUTA PRZEDBORSKA

JELEŃ, SARNA, DZIK, DRAPIEŻNIKI ŁOWNE

ANDRZEJ PŁODZIEŃ

ANDRZEJ MICHALSKI

PIOTR BOCHNAK

CZARNA K/

LEŚNICTWA TARAŁA

13

14.12.2019

DĄBROWA, BŁĘDOWA ZGŁ., BĘDZIEMYŚL

DZIK, BAŻANT, DRAPIEZNIKI ŁOWNE

JANUSZ ŻUCZEK

BARBARA ŻUCZEK R. KŁUSOWSKI

BĘDZIEMYŚL PRZY WIERTNI

14

15.12.2019

CZARNA – HUTA PRZEDBORSKA

JELEŃ, SARNA, DZIK, DRAPIEŻNIKI ŁOWNE

PIOTR STANEK

JERZY ROZMUS

PIOTR BATORY

CZARNA K/

LEŚNICTWA TARAŁA

15

21.12.2019

NOCKOWA,

BŁĘDOWA ZGŁOB.

DZIK, BAŻANT, DRAPIEZNIKI ŁOWNE

MAREK MAKSYMOWICZ

KAROL WOREK

TADEUSZ SZELIGA

BŁĘDOWA – STARE WYSYPISKO ŚMIECI

16

22.12.2019

KRZYWA – DĄBRY (WIGILIJNE)

JELEŃ, SARNA, DZIK, DRAPIEŻNIKI ŁOWNE

Z. SIEWIERSKI

BOGUSŁAW DROZD

M. MAROŃ

A. MAZURKIEWICZ

OSADA

17

28.12.2019

BYSTRZYCA – WIŚNIOWA

SARNA, DZIK, DRAPIEŻNIKI ŁOWNE

ZDZISŁAW SIEWIERSKI

TADEUSZ SZELIGA

ŁUKASZ STEC

BYSTRZYCA- PARKING PRZY LESIE

18

29.12.2019

CZARNA – BORECZEK -

HUTA PRZEDBORSKA

JELEŃ, SARNA, DZIK, DRAPIEŻNIKI ŁOWNE

ANDRZEJ PŁODZIEŃ

JERZY ROZMUS

PIOTR BATORY

CZARNA K/

LEŚNICTWA TARAŁA

19

1.01.2019

KRZYWA – DĄBRY

JELEŃ, SARNA, DZIK, DRAPIEŻNIKI ŁOWNE

ZDZISŁAW SIEWIERSKI

LESZEK PAJĄK

A.    MICHALSKI

OSADA

20

4.01.2020

OLCHOWA – IWIERZYCE - NOCKOWA

DZIK, BAŻANT, DRAPIEZNIKI ŁOWNE

MARCIN KWAŚNIAK

PIOTR BOCHNAK

PIOTR BATORY

WJAZD DO LASU OLCHOWA

21

5.01.2020

CZARNA

JELEŃ, SARNA, DZIK, DRAPIEŻNIKI ŁOWNE

PIOTR STANEK

JERZY ROZMUS

A. MAZURKIEWICZ

CZARNA K/

LEŚNICTWA TARAŁA

22

11.01.2020

DĄBROWA – BŁĘDOWA ZGŁ. - BĘDZIEMYŚL

DZIK, BAŻANT, DRAPIEZNIKI ŁOWNE

JANUSZ ŻUCZEK

BARBARA ŻUCZEK

JAN JASIŃSKI

BĘDZIEMYŚL – PRZY WIERTNI

23

12.01.2020

KRZYWA – DĄBRY

JELEŃ, SARNA, DZIK, DRAPIEŻNIKI ŁOWNE

DROZD BOGUSŁAW

PIOTR KOZUBAL

MATEUSZ DROZD

OSADA

UWAGA :

  1. Warunkiem przystąpienia do polowania jest bieżące uregulowanie wszelkich zobowiązań w stosunku do Koła. Nie dotrzymanie w/w obowiązku będzie powodowało wykluczeniem z uczestniczenia w polowaniu.
  2. W dniu 3 listopada przed polowaniem Hubertowskim o godz. 8.00 odbędzie się msza św. Polowa przed kapliczką na osadzie myśliwskiej w intencji zmarłych Kolegów oraz Członków koła. Zachęcamy do uczestnictwa. O godz. 9.00 rozpocznie się polowanie Hubertowskie.
  3. Wszystkie polowania zaczynają się o godzinie 8.00 .
  4. Prowadzący polowanie są zobowiązania do oznakowania miejsca wykonywania polowania tablicami ostrzegawczymi oraz rozliczenie kosztów naganki zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia w porozumieniu ze Skarbnikiem. Tablice należy dostarczyć po polowaniu na teren osady. Podobnie należy postąpić z apteczką oraz kamizelkami odblaskowymi dla naganiaczy.
  5. Organizatorzy naganki proszeni są o kontakt z prowadzącymi przed każdym polowaniem.
  6. Uczestnicy polowania odpowiedzialni są za właściwe wypatroszenie zwierzyny w miejscu ustronnym, zabezpieczenie podrobów i patrochów. Prowadzący polowanie dopilnują powyższych czynności oraz zapewnią transport tusz do skupu.
  7. Dokładna ilość, płeć i klasa wiekowa zwierzyny przeznaczonej do odstrzału na danym polowaniu podawana będzie każdorazowo przez prowadzącego polowanie przed każdym polowaniem, po uzyskaniu informacji o realizacji RPŁ.
  8. Przypominamy, że regulamin polowań zobowiązuje do posiadania elementów odblaskowych na odzieży. Uczestnicy polowań powinni posiadać przy sobie niezbędne dokumenty oraz mieć przystrzelaną broń (zaświadczenie o szkoleniu z bezpieczeństwa i przystrzelania – jeśli dokonali tego indywidualnie), a także uregulowane należności finansowe na rzecz Koła.
  9. Zaproszenia gości każdorazowo należy uzgodnić z Zarządem Koła – koszty naganki za Gościa pokrywa zapraszający.
×

Zapisz się do newslettera!

Jeżeli jesteś członkiem Koła Łowieckiego będziesz otrzymywać najnowsze informacje na swoją skrzynkę e-mail.

Sprawdź naszą Politykę cookies
Możesz zrezygnować z otrymywania wiadomości w dowolnym momencie.