Kalendarz polowań 2018/2019

Kalendarz polowań zbiorowych KŁ „Podgorzałka” Rzeszów sezon 2018/2019

Lp

TERMIN

MIEJCE POLOWANIA

GATUNEK ZWIERZYNY

PROWADZĄCY

ORGANIZATOR NAGANKI

MIEJSCE ZBIÓRKI

1

3.11.2018

KRZYWA – DĄBRY 

(2 grupy z ambon)

HUBERTOWSKIE - OSADA

JELEŃ, SARNA, DZIK, DRAPIEZNIKI ŁOWNE 

ZDZISŁAW SIEWIERSKI

BOGUSŁAW DROZD

M. MAROŃ

A. MAZURKIEWICZ

OSADA

2

10.11.2018

OLCHOWA – IWIERZYCE - NOCKOWA

DZIK, BAŻANTY, DRAPIEZNIKI ŁOWNE 

JANUSZ ŻUCZEK

ADAM SZELIGA 

KAROL WOREK

WJAZD DO LASU OLCHOWSIEGO OD STRONY NOCKOWEJ

3

11.11.2018

CZARNA LAS (z ambon) 

CIERPISZ – RUDA - BORECZEK

JELEŃ, SARNA, DZIK, DRAPIEZNIKI ŁOWNE 

ANDRZEJ PŁODZIEŃ

JACEK JASIŃSKI

MIECZYSŁAW MAROŃ 

CZARNA K/

LEŚNICTWA TARAŁA

4

17.11.2018

OLCHOWA – DĄBROWA - BĘDZIEMYSL

DZIK, DRAPIEZNIKI ŁOWNE

MARCIN KWAŚNIAK

BARBARA ŻUCZEK

MATEUSZ DROZD

DĄBROWA PRZY WIERTNI NA GÓRZE

 5

18.11.2018

KRZYWA – DĄBRY (z ambon)

JELEŃ, SARNA, DZIK, DRAPIEZNIKI ŁOWNE

DROZD BOGUSŁAW

PIOTR BOCHNAK

ANDRZEJ MICHALSKI

OSADA

6

24.11.2018

NOCKOWA, BŁĘDOWA ZGŁOB, WOLA ZGŁĘB.

DZIK, DRAPIEZNIKI ŁOWNE

MAREK MAKSYMOWICZ

JANUSZ ŻUCZEK

TOMASZ WAPIŃSKI

LISIAKI – PRZY STARYM WYSYPISKU ŚMIECI (DROGA NOCKOWA – ZGŁOBIEŃ)

7

25.11.2018

CZARNA LAS (z ambon) 

CIERPISZ – RUDA - BORECZEK

JELEŃ, SARNA, DZIK, DRAPIEZNIKI ŁOWNE

ANDRZEJ PŁODZIEŃ 

JERZY ROZMUS 

WOJCIECH BRÓZDA

CZARNA K/

LEŚNICTWA TARAŁA

8

1.12.2018

BYSTRZYCA - WIŚNIOWA

DZIK, DRAPIEZNIKI ŁOWNE

ZDZISŁAW SIEWIERSKI

TADEUSZ SZELIGA 

ŁUKASZ STEC

BYSTRZYCA-  PARKING PRZY LESIE

9

2.12.2018

WOLICA – POLA, LAS 

JELEŃ, SARNA, DZIK, DRAPIEZNIKI ŁOWNE

MIECZYSŁAW MAROŃ

JERZY ROZMUS 

BOGUSŁAW PAZDAN

WOLICA – PRZY LOTNISKU KAPUSTY

10

8.12.2018

OLCHOWA – IWIERZYCE - NOCKOWA

DZIK, BAŻANT, DRAPIEZNIKI ŁOWNE

JANUSZ ŻUCZEK

ADAM SZELIGA

RYSZARD KŁUSOWSKI

WJAZD DO LASU OLCHOWSIEGO OD STRONY NOCKOWEJ

11

9.12.2018

KRZYWA – DĄBRY (z ambon)

 JELEŃ, SARNA, DZIK, DRAPIEŻNIKI ŁOWNE

ROBERT DROZD

ALBERT BIEŚ 

MATEUSZ DROZD

OSADA

12

15.12.2018

DĄBROWA – BĘDZIEMYŚL - OLCHOWA 

DZIK, BAŻANT, DRAPIEZNIKI ŁOWNE

MARCIN KWAŚNIAK

BOGUSŁAW PAZDAN

JÓŻEF SIWIEC

DĄBROWA PRZY WIERTNI NA GÓRZE

13

16.12.2018

CZARNA LAS (z ambon) 

CIERPISZ – RUDA - BORECZEK

JELEŃ, SARNA, DZIK, DRAPIEŻNIKI ŁOWNE

ANDRZEJ PŁODZIEŃ

BOGDAN BRÓZDA

JERZY ROZMUS

CZARNA K/

LEŚNICTWA TARAŁA

14

22.12.2018

NOCKOWA, BŁĘDOWA ZGŁOB, WOLA ZGŁĘB.

DZIK, BAŻANT, DRAPIEZNIKI ŁOWNE

MAREK MAKSYMOWICZ

TOMASZ BLICHARZ 

WOJCIECH WDOWIK

LISIAKI – PRZY STARYM WYSYPISKU ŚMIECI (DROGA NOCKOWA – ZGŁOBIEŃ)

15

23.12.2018

KRZYWA – DĄBRY (WIGILIJNE Z AMBON)

BAŻANTY, DRAPIEZNIKI ŁOWNE

ZDZISŁĄW SIEWIERSKI

BOGUSŁAW DROZD

MIECZYSŁAW MAROŃ 

PIOTR BOCHNAK

OSADA

16

29.12.2018

BYSTRZYCA – WIŚNIOWA 

SARNA, DZIK, DRAPIEŻNIKI ŁOWNE

ZDZISŁAW SIEWIERSKI

TADEUSZ SZELIGA 

ŁUKASZ STEC

BYSTRZYCA-  PARKING PRZY LESIE

17

30.12.2018

CZARNA LAS (z ambon) 

CIERPISZ – RUDA - BORECZEK

JELEŃ, SARNA, DZIK, DRAPIEŻNIKI ŁOWNE

ANDRZEJ PŁODZIEŃ

ANDRZEJ MICHALSKI

JACEK JASIŃSKI

CZARNA K/

LEŚNICTWA TARAŁA

18

1.01.2019

KRZYWA – DĄBRY (Z AMBON)

JELEŃ, SARNA, DZIK, DRAPIEŻNIKI ŁOWNE

ZDZISŁAW SIEWIERSKI

MIECZYSŁAW MAROŃ 

JERZY ROZMUS

OSADA

19

5.01.2019

OLCHOWA – IWIERZYCE - NOCKOWA

DZIK, BAŻANT, DRAPIEZNIKI ŁOWNE

JANUSZ ŻUCZEK

BARBARA ŻUCZEK

ŁUKASZ STEC

WJAZD DO LASU OLCHOWSIEGO OD STRONY NOCKOWEJ

20

6.01.2019

CZARNA LAS (z ambon) 

CIERPISZ – RUDA - BORECZEK

JELEŃ, SARNA, DZIK, DRAPIEŻNIKI ŁOWNE

ANDRZEJ PŁODZIEŃ

PIOTR PŁODZIEŃ

JERZY ROZMUS

CZARNA K/

LEŚNICTWA TARAŁA

21

12.01.2019

NOCKOWA, BŁĘDOWA ZGŁOB, WOLA ZGŁĘB.

DZIK, BAŻANT, DRAPIEZNIKI ŁOWNE

MAREK MAKSYMOWICZ

MARCIN PILAT

KONRAD BŁOŃSKI

LISIAKI – PRZY STARYM WYSYPISKU ŚMIECI (DROGA NOCKOWA – ZGŁOBIEŃ)

22

13.01.2019

KRZYWA – DĄBRY (WIGILIJNE Z AMBON)

ZAKOŃCZENIE SEZONU

JELEŃ, SARNA, DZIK, DRAPIEŻNIKI ŁOWNE

ZDZISŁAW SIEWIERSKI DROZD BOGUSŁAW

MIECZYSŁAW MAROŃ 

B. PAZDAN

OSADA

UWAGA :

  1. W dniu 3 listopada przed polowaniem Hubertowskim o godz. 8.00 odbędzie się msza św. Polowa przed kapliczką na osadzie myśliwskiej w intencji zmarłych Kolegów oraz Członków koła. Zachęcamy do uczestnictwa. O godz. 9.00 rozpocznie się polowanie Hubertowskie.
  2. Wszystkie polowania zaczynają się o godzinie 8.00 i trwają nie dłużej niż do godz. 15.00.
  3. W przypadku niemożności odbycia polowania na terenie objętym „zakazem” (art27b ustawy Prawo Łowickie) lub sprzeciwieniu ( art. 42 a b ustawy 3,4i5 ustawy Prawo Łowieckie) prowadzący polowanie , po konsultacji z Łowczym Koła , dostosują dokładnie miejsce wykonywania polowania.
  4. Prowadzący polowanie są zobowiązania do oznakowania miejsca wykonywania polowania tablicami ostrzegawczymi. Tablice należy dostarczyć po polowaniu na teren osady. Podobnie należy postąpić z apteczką oraz kamizelkami odblaskowymi dla naganiaczy.
  5. Dokładna ilość, płeć i klasa wiekowa zwierzyny przeznaczonej do odstrzału na danym polowaniu podawana będzie każdorazowo przez prowadzącego polowanie przed każdym polowaniem, po uzyskaniu informacji o realizacji RPŁ.
  6. Przypominamy, że regulamin polowań zobowiązuje do posiadania elementów odblaskowych na odzieży. Uczestnicy polowań powinni posiadać przy sobie niezbędne dokumenty oraz mieć przystrzelaną broń (zaświadczenie o szkoleniu z bezpieczeństwa i przystrzelania – jeśli dokonali tego indywidualnie), a także uregulowane należności finansowe na rzecz Koła.
  7. Zaproszenia gości każdorazowo należy uzgodnić z Zarządem Koła – koszty naganki za Gościa pokrywa zapraszający.
  8. Poza polowaniami zbiorowymi na kaczki i bażanty wolno polować indywidualnie na podstawie zezwoleń (odstrzałów) wydanych przez Łowczego.

Koledzy myśliwi powinni przed polowaniem zapoznać się z numeracją i lokalizacją ambon aby samodzielnie zajmować wylosowane miejsca.

×

Zapisz się do newslettera!

Jeżeli jesteś członkiem Koła Łowieckiego będziesz otrzymywać najnowsze informacje na swoją skrzynkę e-mail.

Sprawdź naszą Politykę cookies
Możesz zrezygnować z otrymywania wiadomości w dowolnym momencie.