informacje

Kalendarz polowań 2017/2018

Dział: Kalendarz polowań

Kalendarz polowań zbiorowych KŁ „Podgorzałka” Rzeszów sezon 2017/2018

Lp

TERMIN

MIEJCE POLOWANIA

GATUNEK ZWIERZYNY

PROWADZĄCY

ORGANIZATOR NAGANKI

MIEJSCE ZBIÓRKI

1

4.11.2017

KRZYWA (2 grupy z ambon)

HUBERTOWSKIE - OSADA

JELEŃ, SARNA, DZIK, DRAPIEZNIKI ŁOWNE

BOGUSŁAW DROZD

ROBERT DROZD

M. MAROŃ

A. MAZURKIEWICZ

OSADA

2

5.11.2017

OBWÓD 99

BAŻANTY, DRAPIEZNIKI ŁOWNE

FRANCISZEK DEC

--------------------

OSADA

3

11.11.2017

CZARNA LAS (z ambon)

JELEŃ, SARNA, DZIK, DRAPIEZNIKI ŁOWNE 

ANDRZEJ PŁODZIEŃ

JACEK JASIŃSKI

PIOTR BOCHNAK

CZARNA K/

LEŚNICTWA TARAŁA

4

12.11.2017

OLCHOWA – DĄBROWA - BĘDZIEMYSL

JELEŃ, DZIK, DRAPIEZNIKI ŁOWNE

SZELIGA KRZYSZTOF

ADAM SZELIGA

JANUSZ ŻUCZEK

WJAZD DO LASU OD STRONY OLCHOWEJ

5

18.11.2017

OBWÓD 99

BAŻANTY, DRAPIEZNIKI ŁOWNE

MIECZYSŁAW MAROŃ

--------------------

OSADA

6

18.11.2017

NOCKOWA, BŁĘDOWA, DĄBROWA

DZIK, DRAPIEZNIKI ŁOWNE

PIOTR STANEK

MARCIN KWAŚNIAK

TOMASZ WAPIŃSKI

DĄBROWA WIERTNIA OD SŁOTWINKI

7

19.11.2017

KRZYWA – DĄBRY (z ambon)

JELEŃ, SARNA, DZIK, DRAPIEZNIKI ŁOWNE

DROZD BOGUSŁAW

ALBERT BIEŚ

MATEUSZ DROZD

OSADA

8

25.11.2017

NOCKOWA, BŁĘDOWA, DĄBROWA

JELEŃ, DZIK, DRAPIEZNIKI ŁOWNE

PIOTR STANEK

MARCIN KWAŚNIAK

TOMASZ WAPIŃSKI

DĄBROWA WIERTNIA OD SŁOTWINKI

9

25.11.2017

OBWÓD 99

BAŻANTY, DRAPIEZNIKI ŁOWNE

ZBIGNIEW LECHOWICZ

--------------------

OSADA

10

26.11.2017

CZARNA LAS (z ambon)

JELEŃ, SARNA, DZIK, DRAPIEZNIKI ŁOWNE

ANDRZEJ PŁODZIEŃ

B. PAZDAN

A. MAZURKIEWICZ

CZARNA K/

LEŚNICTWA TARAŁA

11

2.12.2017

BYSTRZYCA

JELEŃ, SARNA, DZIK, DRAPIEŻNIKI ŁOWNE

ZDZISŁAW

SIEWIERSKI

TADEUSZ SZELIGA

PARKING PRZY LESIE

12

2.12.2017

NOCKOWA, OLCHOWA, DĄBROWA, BĘDZIEMYŚL

BAŻANTY, DRAPIEZNIKI ŁOWNE

KRZYSZTOF DROZD

--------------------

OSADA

13

3.12.2017

WOLICA – POLA, LAS , RUDA, BORECZEK

JELEŃ, SARNA, DZIK, DRAPIEŻNIKI ŁOWNE

MIECZYSŁAW MAROŃ

PIOTR BOCHNAK

ANDRZEJ MICHALSKI

PRZY LOTNISKU KAPUSTY

14

9.12.2017

BRATKOWICE, TRZCIANA (pola)

JELEŃ, SARNA, DZIK, DRAPIEŻNIKI ŁOWNE

BOGUSŁAW DROZD

PIOTR KOZUBAL

LEŚNICZÓWKA DĄBRY

15

9.12.2017

OBWÓD 113

BAŻANTY, DRAPIEZNIKI ŁOWNE

MAREK MAKSYMOWICZ

--------------------

KLĘCZANY STADION SPORTOWY

16

10.12.2017

CZARNA LAS (z ambon)

JELEŃ, SARNA, DZIK, DRAPIEŻNIKI ŁOWNE

PIOTR STANEK

JACEK JASIŃSKI

B. PAZDAN

CZARNA K/

LEŚNICTWA TARAŁA

17

16.12.2017

OLCHOWA, DĄBROWA, BĘDZIEMYŚL

JELEŃ, SARNA, DZIK, DRAPIEŻNIKI ŁOWNE

KRZYSZTOF SZELIGA

ADAM SZELIGA

MARCIN KWAŚNIAK

WJAZD DO LASU OD STRONY OLCHOWEJ

18

16.12.2017

OBWÓD 99

BAŻANTY, DRAPIEZNIKI ŁOWNE

JERZY BORCZ

--------------------

OSADA

19

17.12.2017

KRZYWA - LAS

JELEŃ, SARNA, DZIK, DRAPIEŻNIKI ŁOWNE

ROBERT DROZD

MATEUSZ DROZD

ALBERT BIEŚ

OSADA

20

23.12.2017

WOLICA – POLA, LAS , RUDA, BORECZEK

JELEŃ, SARNA, DZIK, DRAPIEŻNIKI ŁOWNE

MIECZYSŁAW MAROŃ

A. MAZURKIEWICZ

LESZEK PAJĄK

PRZY LOTNISKU KAPUSTY

21

23.12.2017

OBWÓD 113

BAŻANTY, DRAPIEZNIKI ŁOWNE

MAREK MAKSYMOWICZ

--------------------

KLĘCZANY STADION SPORTOWY

22

24.12.2017

KRZYWA (2 grupy z ambon)

WIGILIJNE

JELEŃ, SARNA, DZIK, DRAPIEŻNIKI ŁOWNE

ZDZISŁAW SIEWIERSKI DROZD BOGUSŁAW

MIECZYSŁAW MAROŃ

B. PAZDAN

OSADA

23

30.12.2017

BYSTRZYCA – LAS, WIŚNIOWA

JELEŃ, SARNA, DZIK, DRAPIEŻNIKI ŁOWNE

ZDZISŁAW SIEWIERSKI

TADEUSZ SZELIGA

PARKING PRZY LESIE

24

30.12.2017

OBWÓD 99

BAŻANTY, DRAPIEZNIKI ŁOWNE

TADEUSZ WDOWIK

--------------------

OSADA

25

31.12.2017

KLĘCZANY – DYNDY, DĄBRY, KRZYWA – LAS (z ambon)

JELEŃ, SARNA, DZIK, DRAPIEŻNIKI ŁOWNE

BOGUSŁAW DROZD

JANUSZ ŻUCZEK

PIOTR STANEK

OSADA

26

1.01.2018

CZARNA LAS (z ambon)

JELEŃ, SARNA, DZIK, DRAPIEŻNIKI ŁOWNE

ANDRZEJ PŁODZIEŃ

ROBERT KRAMARZ

HUBERT KRAMARZ

CZARNA K/

LEŚNICTWA TARAŁA

27

6.01.2018

NOCKOWA, BŁĘDOWA, DĄBROWA

JELEŃ, SARNA, DZIK, DRAPIEŻNIKI ŁOWNE

KRZYSZTOF SZELIGA

ADAM SZELIGA

LESZEK PAJĄK

DĄBROWA WIERTNIA OD SŁOTWINKI

28

6.01.2018

OBWÓD 99

BAŻANTY, DRAPIEZNIKI ŁOWNE

TADEUSZ WDOWIK

--------------------

OSADA

29

7.01.2018

KRZYWA – LAS (z ambon)

JELEŃ, SARNA, DZIK, DRAPIEŻNIKI ŁOWNE

STANISŁAW ZIEMIŃSKI

JACEK JASIŃSKI

PIOTR BOCHNAK

OSADA

30

13.01.2018

CZARNA LAS (z ambon)

JELEŃ, SARNA, DZIK, DRAPIEŻNIKI ŁOWNE

ANDRZEJ PŁODZIEŃ

PIOTR PŁODZIEŃ

ANDRZEJ BRÓZDA

CZARNA K/

LEŚNICTWA TARAŁA

31

13.01.2018

OBWÓD 113

BAŻANTY, DRAPIEZNIKI ŁOWNE

ŁUKASZ CHMAJ

--------------------

KLĘCZANY STADION SPORTOWY

32

14.01.2018

KRZYWA – LAS (z ambon)

ZAKOŃCZENIE SEZONU

JELEŃ, SARNA, DZIK, DRAPIEŻNIKI ŁOWNE

BOGUSŁAW DROZD

MIECZYSŁAW MAROŃ

JACEJ JASIŃSKI

OSADA

UWAGA:

  1. W dniu 4 listopada przed polowaniem Hubertowskim o godz. 8.00 odbędzie się msza św. Polowa przed kapliczką na osadzie myśliwskiej w intencji zmarłych Kolegów oraz Członków koła. Zachęcamy do uczestnictwa. O godz. 9.00 rozpocznie się polowanie Hubertowskie.
  2. Wszystkie polowania zaczynają się o godzinie 8.00.
  3. Przypominamy, że regulamin polowań zobowiązuje myśliwych do posiadania elementów odblaskowych na odzieży. Uczestnicy polowań zbiorowych powinni posiadać przy sobie niezbędne dokumenty oraz mieć przystrzeloną broń i uregulowane należności finansowe na rzecz Koła.
  4. Dokładna ilość, płeć i klasa wiekowa zwierzyny przeznaczonej do odstrzału na danym polowaniu podawana będzie każdorazowo przez prowadzącego polowanie przed każdym polowaniem, po uzyskaniu informacji o realizacji RPŁ.
  5. Zaproszenia gości należy każdorazowo uzgadniać z Zarządem Koła – koszty naganki pokrywa za Gościa zapraszający.
  6. Organizatorzy naganki zobowiązani są pobrać wcześniej apteczkę, kamizelki odblaskowe oraz uzgodnić z prowadzącym odpowiednią ilość naganiaczy.
  7. Na polowaniach na ptactwo myśliwi powinni OBOWIĄZKOWO korzystać z odpowiednich psów myśliwskich. (min. 1 na 3 myśliwych).
Zobacz więcej...

Składka członkowska oraz ubezpieczenia myśliwych na rok 2017

Dział: Z życia koła

Zgodnie z uchwałą NRŁ nr 23/2016 z dnia 14 września 2016 r. w sprawie składki członkowskiej oraz ubezpieczenia myśliwych na rok 2017 informujemy, że:

- składka normalna na rok 2017 wynosi -357,00 zł

- składka ulgowa na rok 2017 wynosi - 197,00 zł

Wzrost składki o 2,00 zł wynika ze wzrostu składki ubezpieczeniowej i skutkuje także wzrostem kwoty gwarantowanej w przypadku OC z kwoty 500 tys. zł do kwoty 550 tys. zł, jak również wzrostem sumy ubezpieczenia z tytułu NNW z kwoty 35 tys do 40 tys. zł.

Termin uiszczenia składki mija 31.12.2016 r.

Myśliwi zrzeszeni w kołach łowieckich zgodnie ze statutem PZŁ zobowiązani są do uiszczania składki za pośrednictwem koła łowieckiego.

Myśliwi niestowarzyszeni z kołem łowieckim uiszczają składkę na konto bankowe właściwego ZO PZŁ.

Zobacz więcej...

Ważny komunikat!

Dział: Z życia koła

Członkowie Koła Łowieckiego "PODGORZAŁKA" w Rzeszowie.

Zarząd Koła Łowieckiego "PODGORZAŁKA" w Rzeszowie niniejszym informuje, że zwołuje na dzień 7 maja 2016r o godz. 9.00 w Osadzie Myśliwskiej Krzywa - Poręby doroczne zwyczajne Walne Zgromadzenie Koła z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie walnego zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza walnego zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania walnego zgromadzenia.
4. Przyjęcie porządku obrad oraz zatwierdzenie protokołu z poprzedniego walnego zgromadzenia.
5. Wybór komisji wniosków i uchwał.
6. Przedstawienie sprawozdania zarządu z działalności w roku gospodarczym 2015/2016.
7. Przedstawienie sprawozdania komisji rewizyjnej.
8. Dyskusja nad sprawozdaniami.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu, sprawozdania komisji rewizyjnej oraz zatwierdzenie wykonania budżetu za rok 2015/2016.
10. Głosowanie w sprawie absolutorium dla członków zarządu koła.
11. Podjęcie uchwały Walnego Zgromadzenia, w tym zatwierdzenie planu działalności oraz budżetu koła na rok 2016/2017.
12. Sprawy różne, wolne wnioski.

Uwaga ! Protokół z poprzedniego Walnego Zgromadzenia będzie wyłożony w miejscu obrad na godzinę przed ich rozpoczęciem lub wcześniej dostępny u Sekretarza Koła.

Jednocześnie informuję, że w dniu 16.04.2016r o godz. 8.00 na terenie Strzelnicy Myśliwskiej w Borze odbędzie przystrzeliwanie broni i trening strzelecki.
Przystrzeliwanie zostanie poprzedzone szkoleniem z zakresu bezpieczeństwa na polowaniu i zasad wykonywania polowania.
Szkolenie należy traktować jako obowiązkowe, uczestnictwo w nim jest warunkiem dopuszczenia do polowania w sezonie 2016/2017.

W dniu 23.03.2016r Zarząd Koła zdecydował o zawieszeniu wykonywania polowania na terenach oby dwu obwodów w terminie 09.05 – 15.05 z powodu planowanego polowania dewizowego.

Zobacz więcej...

Wycena medalowa trofeów

Dział: Z życia koła

Zarząd Okręgowy PZŁ w Rzeszowie informuje, że w dniu 19.04.2016 w świetlicy ZO PZŁ w Rzeszowie o godz. 9.00 okręgowa komisja wyceny trofeów łowieckich przeprowadzi wycenę medalową trofeów.

Zobacz więcej...
Subskrybuj to źródło RSS
×

Zapisz się do newslettera!

Jeżeli jesteś członkiem Koła Łowieckiego będziesz otrzymywać najnowsze informacje na swoją skrzynkę e-mail.

Sprawdź naszą Politykę cookies
Możesz zrezygnować z otrymywania wiadomości w dowolnym momencie.